Fiscale behandeling advies- en distributiekosten

Op 13 augustus 2013 is een publicatie verschenen waarin de standpunten van de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst zijn opgenomen over de fiscale gevolgen van een aantal wijzigingen van de financiële toezichtswetgeving per 1 januari 2013. Met deze publicatie worden onduidelijkheden weggenomen die in de uitvoeringspraktijk bestaan over de fiscale gevolgen van die wetswijzigingen voor zover het betreft verzekeringen en fiscaal daarmee gelijkgestelde spaar- en beleggingsproducten.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015