Fiscale cijfers 2013 bekend!

Mede naar aanleiding van de aanname van de diverse wetsvoorstellen door de Eerste Kamer zijn op 19 december jl. de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013 gepubliceerd (Eindejaarsbericht). In dit bericht worden onder meer de fiscale cijfers inzake de IB, LB en de schenk- en erfbelasting weergegeven. De meeste bedragen inzake levensverzekeringen en bankspaarproducten zijn niet geïndexeerd, m.u.v. de vrijstellingsbedragen voor de KEW, SEW en het BEW (art. 10bis.6, tekst 2013).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015