Fiscale verzamelwet 2013 gepubliceerd in Staatsblad

Op 19 september 2013 is de 'Fiscale verzamelwet 2013' met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft de wet als hamerstuk afgedaan op 15 oktober 2013. De wet is op 25 oktober 2013 in het Staatsblad gepubliceerd, onder nummer 413. In de wet is een kleine wijziging opgenomen op het terrein van banksparen. Het betreft een begripsaanpassing in artikel 3.126a Wet IB 2001 (Artikel I, onderdeel D). Deze aanpassing heeft terugwerkende kracht tot en met 22 juli 2013.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015