Fiscale verzamelwet 2014 aangenomen door Tweede Kamer

Op 2 oktober 2014 is het wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2014' (TK 33.950, nr. 2) aangenomen door de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel omvat o.m. een aanpassing van artikel 39f, lid 2, Wet LB 1964 waarmee tot uitdrukking is gebracht dat uitkeringen ingevolge op 31 december 2013 bestaande (loon)stamrechtaanspraken eveneens voor een deel vervroegd kunnen worden ontvangen zonder dat dit wordt aangemerkt als een gedeeltelijke afkoop die tot overeenkomstige toepassing van artikel 19b, lid 1, Wet LB 1964 zou leiden.

Op basis van het wetsvoorstel kunnen stamrechtaanspraken nu ook gedeeltelijk worden afgekocht zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor de gehele aanspraak. Daartoe is de overgangsbepaling in artikel 39f aangepast.

De maatregel is beoogd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 in werking te gaan.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015