FNV fel tegen kabinetsplannen over verhoging AOW-leeftijd

Voor de FNV is een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar onbespreekbaar. Desnoods ten koste van een sociaal akkoord. Het CNV gaat wel akkoord met een verhoging van 65 naar 67 jaar, maar werknemers die 45 jaar of meer hebben gewerkt, moeten worden ontzien.  Huisvrouwen/-mannen die een deel van hun werkzame leven voor de kinderen hebben gezorgd, komen bij lange na niet aan die 45 jaar. Dat is onredelijk al dus het CNV. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015