FNV verlegt actieterrein verhoging AOW-leeftijd

De grootste vakcentrale van ons land, de FNV, lijkt te berusten in een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar de FNV geeft de strijd niet op en richt zich voortaan op andere punten om de verhoging van de AOW-leeftijd te compenseren. Zo moet de strafkorting van 8% per jaar van de baan. Mensen geboren na 1 januari 1955, die 42 jaar gewerkt hebben kunnen toch op 65-jarige leeftijd van hun AOW gaan genieten. Echter hun uitkering wordt voor elk jaar dat de AOW eerder ingaat dan de 67-jarige leeftijd met 8% per jaar gekort. Daarnaast moet de koppeling van de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen aan de AOW-leeftijd ook worden losgelaten. Is dit niet het geval, dan wordt het aanvullend pensioen ook gekort als men met 65 jaar in plaats van 67 jaar met pensioen wil. Voor degenen met de laagste inkomens en vaak de zwaarste beroepen, wordt het dan helemaal onmogelijk om eerder te stoppen met werken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015