Franchise Witteveenkader 2015: Beschikbare premie

Indien de gehanteerde premiestaffels zijn uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag geldt voor premiestaffels op basis van een middelloonstelsel de franchise factor voor middelloon: 100/75. Voor premiestaffels op basis van een eindloonstelsel moet de omvang van de AOW-franchise worden gesteld op het bedrag van de AOW-uitkering maal de factor 100/66,28.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015