Franchise Witteveenkader 2015: Middelloon

De wijziging van de norm voor een volledig pensioen heeft gevolgen voor de omvang van de AOW-franchise en de omvang van de in te bouwen AOW.

De belastingdienst heeft op haar website (belastingdienstpensioensite.nl) voorbeelden gepubliceerd van de franchise- en inbouwmethode.

Voor middelloonregelingen moet per dienstjaar 1/40ste deel van de AOW-uitkering worden ingebouwd. Aangezien voor middelloonregelingen een ambitieniveau van 75% van het gemiddelde salaris voor een volledig pensioen geldt, bedraagt de franchisefactor 100/75.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015