Fraude bij ongevalsclaim

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over een schademelding waarbij is verzwegen dat de motor al voor het ongeval in slechte technische staat verkeerde.

Er liep een autoverzekering voor een BMW M6 Coupe V10. De verzekering staat op naam van een vennootschap onder firma. Er wordt een claim ingediend dat de auto te water is geraakt en de verzekeraar keert een schadebedrag uit. De restanten worden overgedragen aan een autobedrijf. Dat autobedrijf meldt aan verzekeraar dat de motor van de auto al in ernstige slechte staat was. Na fraudeonderzoek wil de verzekeraar het uitgekeerde bedrag terug van verzekerde.

Gerechtshof Amsterdam is het eens met de rechtbank. In eerste aanleg heeft de verzekerde inderdaad niet gemeld dat heeft de motor al voor het ongeval in slechte technische staat verkeerde. Het is aan verzekeraar om te bewijzen dat verzekerde dat ook wist. Nu onbetwist echter vast staat dat de auto al voor het ongeval ter reparatie is aangeboden en de schade is meegedeeld aan verzekerde vindt het gerechtshof dit op voorhand bewezen.

Het gerechtshof vindt ook dat dit aan vennootschap onder firma is toe te rekenen nu deze de vrijheid heeft gelaten om de schademelding zonder juiste mededelingen te doen en dat ook niet gecorrigeerd heeft. De verzekerde wordt nog wel toegelaten tot de mogelijkheid van het leveren van tegenbewijs. 

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Donderdag 17 september 2020