Fundamentele herziening wettelijke recht op waardeoverdracht

De tussenoplossing voor de bijbetalingsproblematiek inzake het wettelijk recht op waardeoverdracht voor salarisdiensttijdregelingen in verband met het vervallen van de termijn van 6 maanden per 1 januari 2015, is slechts tijdelijk van aard. Naar verwachting zal vóór de zomer 2015 het onderzoek naar een fundamentele herziening van het wettelijk recht op waardeoverdracht zijn afgerond en zal een wetsvoorstel herziening waardeoverdracht worden ingediend.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015