Fusie UWV en CWI per 1 januari 2009

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) gaan fuseren. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel van minister Donner van SZW. Doel van de fusie is mensen nog sneller aan werk te helpen. Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2009 voor al hun vragen met betrekking tot werk en alles wat daarmee samenhangt (zoals ontslagvergunningen, WW-uitkeringen e.d.) terecht bij één loket. Dit nieuwe loket gaat als WERK-bedrijf binnen het UWV op bijna 100 locaties in Nederland van start.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015