Gebruik Levensloop toegenomen

Meer mensen maken gebruik van de levensloopregelingen. Zowel de inleg (10%) als de opgenomen bedragen (35%) zijn in 2009 gestegen ten opzichte van 2008. Met behulp van de levensloopregeling kan men jaarlijks 12% van het (bruto)loon sparen tot een maximum van 210%. Dit bedrag mag vervolgens wel groeien door rendementen, maar niet door extra inleg. Het gespaarde bedrag kan worden omgezet voor allerlei vormen van verlof of voor (vervroegd) pensioen. Dit is voor het eerst sinds de invoering van de regeling in 2006 dat sprake is van een toename van deelname. Mogelijke reden hiervoor is de aangekondigde verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015