Geconsolideerde wettekst wetsvoorstellen wijziging Witteveenkader

In aanvulling op zijn brief van 18 maart 2014, heeft de staatssecretaris van Financiën op 21 maart 2014 de geconsolideerde wettekst van de wetsvoorstellen 'Witteveenwet 2015' en 'Novelle Pensioenakkoord' aan de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer gezonden.


In de geconsolideerde wettekst zijn de (voorgestelde) wijzigingen van het Witteveenkader door het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015', het Belastingplan 2014 en het wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord' verwerkt (AFP/2014/281U).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015