Gedeeltelijke afkoop pensioen leidt tot volledige belastingheffing

Op 9 november 2012 heeft de Hoge Raad beslist dat het onttrekken van een bedrag door de dga van zijn pensioen BV ertoe leidt dat door deze onttrekking het pensioen gedeeltelijk is afgekocht. De pensioen BV was door het overmaken van het geld niet meer in staat volledig aan de pensioenverplichting te voldoen. Er is in een dergelijk geval sprake van gedeeltelijke afkoop. De fiscale sanctie is dat er belasting wordt gehele waarde in het economischer verkeer van het pensioen, verhoogt met 20 procent revisierente.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015