Gedeeltelijke afkoop van loonstamrecht leidt tot volledige afkoop

Op 14 november 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake het niet geheel uitvoeren van de stamrechtovereenkomst voor een ontslagvergoeding (gouden handdruk). De Hoge Raad oordeelde dat nu de (loon)stamrechtovereenkomst  gedeeltelijk niet is uitgevoerd, de gehele (loon)stamrechtaanspraak op periodieke uitkeringen belast moest worden. De procedure had betrekking op belastingjaar 2002. Toen was de oude fiscale wetgeving van vóór 2014 nog van toepassing. Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving op dit punt versoepeld en mag een (loon)stamrecht gedeeltelijk worden afgekocht, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor het niet-afgekochte deel van de aanspraak.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015