Geen AOW recht zeelieden zonder Nederlandse nationaliteit

Zeelieden geboren in Kaapverdië hebben gewerkt op zeeschepen met Nederlandse thuishaven. Zij hadden de Portugese nationaliteit en geen woonplaats aan wal en waren niet verzekerd voor de AOW. Ten tijde van de AOW aanvraag woonden zij in Nederland. Onderscheid naar nationaliteit is niet in strijd met het internationaal recht maar in casu onvoldoende voor de vaststelling van de aanspraak op AOW. Als inwonerschap onduidelijk is, kan uitgeweken worden naar nationaliteit. De A-G (19/02/2015,14/12712) adviseert het beroep van de SVB (geen recht op AOW) gegrond te verklaren, maar de zaak aan te houden tot het EU Hof vragen heeft beantwoord. Voor een van de zeelieden is zou de zaak moeten worden terugverwezen om de nationaliteit te onderzoeken.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015