Geen cassatie tegen hofuitspraak 11/00033

Op 26 juni 2012 heeft het Hof Leeuwarden een uitspraak gedaan (BK 11/00033) in een procedure waarbij in geschil was of de terzake van het niet tijdig verlengen van een gerichte lijfrente opgelegde navorderingsaanslag al dan niet terecht werd opgelegd. Het hof oordeelde dat dat niet het geval was en vernietigt de navorderingsaanslag. De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn toelichting van 3 augustus 2012 (DGB 2012-4248) laten weten af te zien van beroep in cassatie.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015