Geen compensatie provisieverlies door vergoeding voor herstelkosten

Naast provisie ziet minister de Jager van Financiën ook ten aanzien van de zogenaamde ‘herstelkosten’ in beginsel geen ruimte. Herstelkosten zijn een vergoeding voor kosten die een adviseur/bemiddelaar maakt om fouten van de aanbieder in de offerte of contracten te herstellen. Volgens minister De Jager is de adviseur er voor de consument. Hij helpt de consument, controleert of de aanbieder zijn werk goed doet en komt in actie als dit niet het geval is. Voor deze diensten wordt hij door de consument betaald en niet door de aanbieder. De klant kan deze herstelkosten vervolgens declareren bij de verzekeraar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015