Geen deblokkering spaarloon voor consumptieve doeleinden

Werknemers kunnen jaarlijks maximaal € 613,- belastingvrij sparen via de spaarloonregeling. Voorwaarde is dat het spaargeld 4 jaar geblokkeerd blijft. In totaal staat ongeveer € 4 miljard aan spaarloontegoeden uit. De tegoeden die in 2006 zijn opgebouwd, circa € 1 miljard, vallen dit jaar vrij, maar worden voor zover mogelijk weer vrijwillig en fiscaal gefacilieerd aangevuld. In 2005 werd het spaarloon met succes vrijgegeven om de koopkracht op te krikken en de economie een impuls te geven. In reactie op Kamervragen om dit ook nu weer te doen, heeft het Kabinet aangegeven op dit moment niet bereid te zijn de uitstaande spaarloontegoeden vrij te geven voor consumptieve doeleinden. Enerzijds, omdat naar verwachting slechts 15% wordt geconsumeerd, waardoor het effect op de economische groei zeer beperkt zal zijn. Anderzijds, omdat dit een eenmalig effect is. In de daaropvolgende jaren zal minder spaarloon vrijvallen en treden tegengestelde effecten op consumptie en economische groei op.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015