Geen doorwerkvereiste in bepaalde gevallen.

Op 5 december 2012 heeft de Staatssecretaris van Financien een besluit gepubliceerd (BLKB2012/1822M) waarin hij aangeeft dat er in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste is.

Wettelijk is uitstel van pensioen alleen mogelijk als de DGA nog in loondienst is bij zijn BV. Als hij echter een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) geniet is hij formeel niet meer in loondienst en moet zijn pensioen op 65 jarige leeftijd ingaan. Per 1 januari 2013 is de AOW leeftijd echter wijzigt, waardoor het niet meer mogelijk is om het ouderdomspensioen gelijktijdig te laten ingaan met de AOW leeftijd.

Om aan dit probleem tegemoet te komen keurt de Staatssecretaris tot 31 maart 2015 goed dat een werknemer de in de pensioenregeling opgenomen ingangsdatum van het ouderdomspensioen uitstelt tot de voor hem geldende AOW l;eeftijd. De voorwaarde is dat de werknemer (DGA) geboren is voor 1 januari 1950 en momenteel door middel van een TOP in hun inkomen voorzien..

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015