Geen garantie voor verzekeringsproducten

De garantieregeling voor spaartegoeden, het depositogarantiestelsel van maximaal € 100.000,- per persoon per bank, in het kader van de kredietcrisis, is alleen van toepassing op bankproducten en niet op financiële spaarproducten bij verzekeraars.
Dit blijkt uit een brief (14 oktober 2008) die minister Bos van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Zo wordt bij een spaarhypotheek de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost met het gedurende de looptijd gespaarde kapitaal. Is dit kapitaal opgebouwd met een verzekering, dan geldt de garantiestelling niet, is het kapitaal opgebouwd via een spaartegoed op een geblokkeerde rekening bij een bank, dan geldt de garantiestelling wel.
Hierdoor ontstaat een verschil tussen het banksparen voor de eigen woning via de spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning (SEW en KEW) en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), die alle dienen ter aflossing van de hypothacaire schuld.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015