Geen gebruiksvergoeding van gratis wonende ex-echtgenoot

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de in de voormalige woning achterblijvende echtgenoot over de maanden waarin gratis gewoond is geen gebruiksvergoeding hoef te betalen.

Een voormalige echtgenote vordert een gebruiksvergoeding. De echtgenoot heeft geruime tijd alleen in de voormalige echtelijke woning gewoond zonder het betalen van hypotheeklasten nu die hypotheek al was afgelost.

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt de algemene regel dat als een deelgenoot met uitsluiting van de andere deelgenoot een gemeenschappelijk goed gebruik daarvoor een gebruiksvergoeding verschuldigd is er een gebruiksvergoeding betaald moet worden.

 

Volgens het gerechtshof blijkt echter dat de achterblijvende echtgenoot wel alle lasten betaald heeft. Die waren door het niet aanwezig zijn van een hypotheek beperkt, maar toch. Bovendien zou als er wel een gebruiksvergoeding verschuldigd zou zijn dit weer verdisconteerd zijn in de berekende alimentatie.

 

De vordering tot een gebruiksvergoeding heeft wel een heel eigen rechtsgrondslag, maar heeft via de draagkrachtinvloed toch effect op de alimentatieberekening.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Woensdag 29 januari 2020