Geen gewichtige redenen voor ontslag bewindvoerder/mentor

Hof Den Bosch heeft op 10 oktober 2019 uitspraak gedaan of er gewichtige redenen zijn om een onafhankelijke, professionele bewindvoerder/mentor te ontslaan.

De kantonrechter heeft ten behoeve van de rechthebbende bewind en een mentorschap ingesteld met benoeming van een bewindvoerderskantoor tot bewindvoerder/mentor.

 

De dochter en een van de twee zonen van de rechthebbende zijn het gedeeltelijk met deze beslissing niet eens. Volgens hen gaat de voorkeur van de rechthebbende uit naar de dochter als bewindvoerder/mentor. Dit heeft de rechthebbende opgenomen in haar levenstestament. Weliswaar heeft de rechthebbende haar levenstestament herroepen, maar deze herroeping is nietig omdat de rechthebbende ten tijde van de herroeping niet in staat was haar wil te bepalen.

 

Hof Den Bosch overweegt dat de verhouding tussen de dochter en de ene zoon enerzijds en de andere zoon anderzijds ernstig is verstoord. De rechthebbende heeft hier veel last van. Het hof verwacht dat de situatie tussen de kinderen mogelijk verder zal verslechteren indien de dochter tot bewindvoerder/mentor wordt benoemd. Het hof acht het dan ook in het belang van de rechthebbende noodzakelijk dat er een onafhankelijke, professionele bewindvoerder/mentor optreedt.

Verder oordeelt het hof dat de bezwaren inzake het functioneren van deze onafhankelijke bewindvoerder/mentor, onvoldoende zijn onderbouwd. Ook anderszins is niet gebleken dat de bewindvoerder/mentor in de uitoefening van haar taken tekortschiet, zodat geen sprake is van gewichtige redenen voor ontslag.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Woensdag 23 oktober 2019