Geen omzetting levensloop in lijfrenteproduct

Naar aanleiding van een toezegging tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën met zijn brief van 11 juli 2013 (DB/2013/346 U) de Eerste Kamer geïnformeerd over de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioen- en lijfrenteproduct.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015