Geen opschorting WW-uitkering bij ziekte

Voor mensen kan het financieel aantrekkelijk zijn om zich ziek te melden als ze een werkloosheidsuitkering genieten. De einddatum van het recht op een WW-uitkering verschuift namelijk met de periode dat de (aanstaande) werkloze ziek is. Dit gaat echter veranderen. In een wetsvoorstel dat is opgenomen in de begroting 2010 wordt voorgesteld dat de einddatum van de WW-uitkering niet meer wordt opgeschort als tijdens de WW-periode een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) wordt genoten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015