Geen plaats voor boete bij niet-verantwoorde afkoopsom lijfrente

Op 8 april 2014 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of ter zake van een niet-verantwoorde afkoopsom van een lijfrente kan worden verweten dat hij opzettelijk een onvolledige en dus onjuiste aangifte IB heeft gedaan (13/00962).

Het hof is van oordeel dat de feiten waaruit de opzet van de belanghebbende kan worden afgeleid in casu ontbreken. Hoewel de belanghebbende zich bewust is geweest van een kans dat hij een onvolledige aangifte IB heeft gedaan door zijn wijze van bewaren en verzamelen van gegevens en communiceren met zijn belastingadviseur, is het hof van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat het aan (voorwaardelijke) opzet van de belanghebbende is te wijten dat de aangifte onvolledig is gedaan.

Het hof heeft de boetebeschikking geheel vernietigd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015