Geen verdeling AOW-vervangende verzekering bij echtscheiding

Iedereen die in Nederland woont en aan de overige eisen voldoet, ontvangt op zijn 65ste een AOW-uitkering. Bij scheiding hoeft deze AOW-uitkering niet verdeeld te worden, omdat de uitkering aan de specifieke persoon verbonden is. Dat geldt ook voor een AOW-vervangende verzekering, aldus de rechtbank Roermond. Ook deze is verknocht aan de desbetreffende persoon, zodat verdeling bij echtscheiding niet aan de orde is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015