Geen wettelijk verplicht pensioenplan bij scheiding

Op 14 februari jl. is de Nota naar aanleiding van het verslag van de wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021 gepubliceerd. In de nota gaat minister Koolmees van SZW nader in op vragen over een eventueel wettelijk verplicht pensioenplan. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel was al eerder aandacht besteed aan de invoering van een verplicht pensioenplan. Toen al vond de regering de invoering van een verplicht pensioenplan een brug te ver.

Een verplicht pensioenplan, hetzij apart hetzij als onderdeel van een scheidingsconvenant, zou ervoor moeten zorgen dat partijen bewust afspraken maken over pensioenverdeling. De regering deelt weliswaar het belang van goede en bewuste afspraken over de pensioenverdeling bij scheiding, maar een wettelijk verplicht pensioenplan gaat de regering te ver.

 

De regering gebruikt daarbij dezelfde argumentatie. Het ontbreken van een dergelijk plan zou het echtscheidingsproces kunnen traineren. De rechter zal de afwikkeling van de zaak immers aanhouden totdat er een plan is. Een verplicht pensioenplan heeft geen toegevoegde waarde, omdat op grond van het wetsvoorstel een wettelijke verdeling bestaat, waarvan door het maken van bewuste afspraken kan worden afgeweken. Worden geen bewuste afspraken gemaakt dan voorziet de wet in de standaard verdeling (conversie).

 

De regering ziet meer in kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van voorbeeld pensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding als oplossingsmogelijkheden om tot goede afspraken over de verdeling van pensioenaanspraken bij scheiding te komen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Scheiden & Einde relatie, Pensioen, Echtscheiding
  • Dinsdag 18 februari 2020