Geldezel

Rechtbank Amsterdam beoordeelt of een bank een bankrelatie mag beëindigen na vermeend optreden als geldezel.

Een bank blokkeer de bankrekening van één van haar klanten en neemt deze klant op in het Incidentenregister. Er is via het IP-adres van de (voormalige) klant gebruik gemaakt van de bank app en haar rekening waarbij er veel meer dan gebruikelijk, ongeveer 25 keer, is ingelogd en er transacties zijn gedaan, limieten verhoogd, bedragen binnengekomen en weer snel overgeboekt naar anderen rekeningen en dergelijke.

Voor Rechtbank Amsterdam vordert de rekeninghouder dat de blokkering van de rekening ongedaan gemaakt wordt en haar gegevens uit de frauderegisters worden verwijderd.

De rechtbank beoordeelt of het wel of niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is geweest dat de bank de rekening blokkeerde. De bank heeft daarin een zorgplicht, maar de klant heeft ook de verplichting om eraan mee te werken dat de bank aan haar verplichtingen richting toezicht kan voldoen. De bank mag proberen te voorkomen dat geen misbraak van haar diensten wordt gemaakt of de betrouwbaarheid van het financiële stelsel geschaad. De klant heeft daarom een zekere inspanningsverplichting om bij de bank onduidelijkheden over transacties en handelingen weg te nemen. De extra hoeveelheid keren dat ingelogd werd en het koppelen van een nieuwe telefoon aan de rekening op hetzelfde IP-adres pleit tegen de rekeninghouder. Dit doet vermoeden dat men naast elkaar zat tijdens de koppelingen. De transacties die de rekeninghouder heeft uitgevoerd zijn klaargezet via de nieuwe telefoon en vervolgens met de bestaande telefoon uitgevoerd. Er is geen enkele goede verklaring hiervoor gegeven. De bank mag de rekening blokkeren, beëindigen en de registratie doen in het frauderegister.

Tsja, deze rekeninghouder wekte stellig de indruk een zogenoemde geldezel te zijn die haar rekening beschikbaar stelde aan criminelenen om via de rekening geld doorsluisden. De alerts systemen van de bank hebben kennelijk goed en terecht gewerkt hier.

Informatie

  • Basis
  • Vrijdag 20 november 2020