Gerechtvaardigd vertrouwen dat levensverzekering leidt tot aflossing hypotheek

Het Kifid heeft op 5 februari 2020 uitspraak gedaan of er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen dat met de uitkering uit een levensverzekering met winstdeling een hypothecaire geldlening volledig zou worden afgelost.

Belanghebbende heeft in 1989 door de advisering en bemiddeling van een bank een levensverzekering met winstdeling gesloten ter aflossing van een hypothecaire geldlening van € 192.856. Op de einddatum van de verzekering komt er echter maar een bedrag van € 146.106,78 beschikbaar.

 

Belanghebbende stelt dat is afgesproken dat met de uitkering uit de verzekering de geldlening van € 192.856 geheel zou worden afgelost en verwijst hierbij naar de offerte uit 1989. Belanghebbende vordert derhalve van de verzekeraar het verschil van

€ 46.749,22.

 

Het Kifid komt op grond van de offerte tot de conclusie dat belanghebbende er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat met de uitkering uit de levensverzekering de geldlening zou worden afgelost.

 

Het Kifid oordeelt vervolgens echter dat belanghebbende maar recht heeft op een vergoeding van € 9.000.

 

Volgens het Kifid zou de verzekering van een gegarandeerd bedrag van € 192.856 een hogere door belanghebbende te betalen premie tot gevolg hebben gehad. Het verschil tussen het bedrag van € 192.856 en het uitgekeerde bedrag van € 146.106,78 vermeerderd met het bedrag dat belanghebbende méér aan premie had moeten betalen is de schade die belanghebbende heeft geleden. Het Kifid begroot dat verschil - en daarmee de schade - op € 9.000.

Informatie

  • Financieren
  • Woensdag 19 februari 2020