Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

De WKR-regels voor arbovoorzieningen zijn versoepeld; er geldt per 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling. Dit houdt in dat werkgevers arbovoorzieningen onbelast aan hun werknemers kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een veiligheidsbril, werkschoenen, arbo-proof bureaustoel, aanstellingskeuring, medische keuring of griepprik kunnen onbelast vergoed of ter beschikking gesteld worden. Voorwaarden: De arbovoorzieningen moeten samenhangen met de verplichtingen van de organisatie op grond van de Arbowet. De arbovoorziening wordt tijdens werktijd gebruikt. De werknemer moet ze (gedeeltelijk) gebruiken. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015