Gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor de AOW-partnertoeslag

Een AOW-gerechtigde, met een partner jonger dan 65 jaar die weinig of geen eigen inkomen, heeft, ontvangt een partnertoeslag tot het moment dat de jongere partner 65 jaar wordt. Bereikt de jongere partner ook de 65-jarige leeftijd, dan krijgt deze zelf recht op een AOW-pensioen. De partnertoeslag komt met ingang van 1 januari 2015 voor degene geboren vanaf 1950 te vervallen. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft geen invloed op het recht op AOW-partnertoeslag als zodanig, maar is wel van invloed op de duur van de AOW-partnertoeslag. Die wordt namelijk verlengd. Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd zou, bij ongewijzigd beleid, de AOW-partnertoeslag worden beëindigd als de jongere partner de 65-jarige leeftijd bereikt, terwijl het AOW-pensioen van de jongere partner pas later, op 66 of 67 jaar ingaat. Vandaar dat in het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW-leeftijd is bepaald dat de duur van de AOW-partnertoeslag zal aansluiten op de relevante AOW-gerechtigde leeftijd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015