Gevolgen versnelde invoering verhoging AOW-leeftijd voor partnertoeslag.

Met ingang van 1 januari 2015 komt, op basis van de huidige wetgeving, de partnertoeslag in de AOW te vervallen. AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65 jaar hebben dan slechts recht op een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon in plaats van 2 x 50% zoals nu het geval is. Door de versnelde invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd dreigen degenen die in november en december 2014 de leeftijd van 65 jaar bereiken, hun partnertoeslag te verliezen, omdat de AOW-leeftijd dan 65 jaar en 2 maanden bedraagt en de partnertoeslag per 1 januari 2015 vervalt. Voor deze categorie AOW-gerechtigden is besloten de AOW-toeslag te handhaven, omdat ze daar op grond van de huidige wetgeving wel recht op hadden. 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015