Gevolgen Wet uniformering loonbegrip (WUL) op WIA uitkering

De staatssecretaris van Financiën stelt in een brief (21/08/2014, DB/2014/230U) dat het doel van de WUL is te komen tot een uniform loonbegrip en dat hiermee samenhangende wijzigingen voor- en nadelen kunnen hebben. Het inkomen is lager vastgesteld omdat de waarde van het privé gebruik auto behoort tot het inkomen en als zodanig meetelt bij het bepalen van de WIA uitkering. Dit is een gevolg van de werking van de WUL. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar het moment van ter beschikking stellen van de auto. Daarmee wordt discoördinatie tussen loon voor de loonheffingen en uitkeringen vermeden.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015