Gewijzigd Eindejaarsbericht Financiën gepubliceerd

Op 11 maart 2014 heeft het ministerie van Financiën het gewijzigde Eindejaarsbericht gepubliceerd. Met dit gewijzigde Eindejaarsbericht zijn onder andere enige oneffenheden in paragraaf 1.11 (Uitgaven voor inkomensvoorzieningen) hersteld.

In het Eindejaarsbericht heeft het ministerie van Financiën een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015