Gezondheidsverklaringen vereenvoudigd

Vanaf 01-01-2012 hebben verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars de gezondheidsverklaring voor levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sterk vereenvoudigd. Voor beide verzekeringen zijn er aparte formulieren ontwikkeld, waardoor men niet langer meer niet-relevante vragen hoeft te beantwoorden. Ook alle vragen met betrekking tot de ziektevoorgeschiedenis van familieleden, zoals hart- en vaatziekten, zijn niet meer opgenomen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015