Goedkeurend besluit voor vertraagde incasso's door invoering SEPA

In 2014 gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de SEPA. Daarvoor moeten de huidige bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN-rekeningnummers. Als gevolg hiervan zijn in december 2013 aangeboden automatische premie-incasso’s in een aantal gevallen sterk vertraagd uitgevoerd, waardoor betalingen voor o.a. lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin januari 2014 zijn afgeschreven van bankrekeningen.

Fiscaal gezien moeten die betalingen dan in beginsel in aanmerking worden genomen in 2014. Bovendien heeft de vertraagde afschrijving gevolgen voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014. Ter voorkoming van deze niet-beoogde, ongewenste gevolgen, zijn enkele goedkeuringen gegeven in het besluit BLKB2014/195M van 3 februari 2014 (Stcrt. 3690).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015