Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Goedkeuring betaalpauze hypotheken verlengd

Op 8 mei 2020 keurde de staatssecretaris van Financiën goed, dat geldverstrekkers de aflossingsverplichting op hypothecaire kredieten tijdelijk opschortte, zonder dat dit negatieve fiscale gevolgen heeft.

In het eerste besluit was een einddatum van 30 juni 2020 opgenomen. Dat was het uiterste moment waarop de betaalpauze moest ingaan.

Sindsdien is deze uiterste datum al eens verschoven. In een besluit dat op 25 september 2020 is gepubliceerd, is deze uiterste ingangsdatum opnieuw opgeschoven.

Nieuwe uiterste datum

De uiterste datum waarop de betaalpauze moet zijn overeengekomen, is in het nieuwe besluit vastgesteld op 31 december 2020. De betaalpauze moet zijn ingegaan op 12 maart 2020 of daarna. Die datum is niet veranderd.

Overige aanpassingen

Naast de uiterste datum, is ook de maximale duur van de betaalpauze verlengd. Die was 6 maanden en is nu verlengd tot 12 maanden.

Voor zover de betaalpauze in 2021 doorloopt onder deze goedkeuring, geldt dat voor die aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december 2023 een nieuw aflossingsschema moet zijn afgesproken (dan wel de achterstand is ingelopen).

Verder zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd, die geen inhoudelijke wijziging tot gevolg hebben.

Informatie

  • Hypothecair Krediet
  • EQF 5
  • Dinsdag 6 oktober 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships