Good practice berekenen faillissementswaarde verzekeraars

Een werkgroep van het Verbond van Verzekeraars heeft een ‘Good Practice’ ontwikkeld om de faillissementswaarde volgens het Besluit waardering verzekeringsvorderingen in Faillissement te berekenen.

Het Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement werd door verzekeraars als lastig ervaren om te vertalen naar de praktijk. Zowel schade- als levensverzekeraars moeten informatie hierover aanleveren aan DNB.

In het document wordt geschetst welke keuzes gemaakt kunnen worden om aan de doelen van de berekening te voldoen. Ook wordt aangegeven hoe de verzekeringsbranche (schade- en levensverzekeraars) in de breedte wil voldoen aan de wettelijke eisen die het 'Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement' stelt.

Informatie

  • Basis
  • Zaterdag 17 oktober 2020