Gouden handdruk belast in jaar van uitkering?

In het algemeen is er geen discussie over de belastbaarheid van een gouden handdruk. Als in 2011 een ontslagvergoeding wordt toegekend, die ook in 2011 tot uitkering komt, dan is die uitkering vanaf dat moment belast. Daarbij maakt het niet uit of het een periodieke uitkering (stamrecht) of een bedrag ineens betreft. Het wordt lastiger als aan het eind van het jaar (in december) de hoogte van de ontslagvergoeding bekend is en uitkering in het daaropvolgende jaar plaatsvindt. In een dergelijk situatie oordeelde de Hoge Raad dat de gouden handdruk pas belastbaar is als de werkgever in staat is de uitkering te doen. Anderzijds bepaalde diezelfde Hoge Raad dat bij een declausulering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, het tijdstip waarop het verzoek tot declausulering de verzekeraar bereikt (december) leidend is voor het jaar waarin de uitkering vorderbaar en inbaar wordt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015