Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Grondslagen standaardtarief waardeoverdracht 2020

Voor de bepaling van de overdrachtswaarde van pensioenaanspraken bij waardeoverdracht wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde standaardtarief. De grondslagen voor de bepaling van de overdrachtswaarde in 2020 zijn bekend.

Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2005–2010 met de volgende leeftijdterugstellingen:

 

  1. 5 jaar voor mannelijke deelnemers
  2. 3 jaar voor vrouwelijke deelnemers
  3. 1 jaar voor de vrouwelijke partner van mannelijke deelnemers
  4. 3 jaar voor de mannelijke partner van vrouwelijke deelnemers

De berekening van het standaardtarief vindt plaats op basis van algemeen gebruikelijke actuariële formules, waarbij wordt uitgegaan van netto tarieven en een marktconforme rentevoet. Deze rentevoet is gelijk aan de op 1 oktober (2018) geldende rente uit de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijn-structuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar en bedraagt voor dit jaar 1,577%.

 

Voor volgend jaar (2020) wordt periodetafel GBM/V 2005–2010 vervangen door periodetafel GBM/V 2010–2015. De rentevoet bedraagt 0,290%. De Pensioen Federatie heeft deze grondslagen op 25 november jl. gepubliceerd. Hiermee zal de overdrachtswaarde in 2020 hoger uitvallen in vergelijking met het huidige standaardtarief.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Einde dienstverband, Waardeoverdracht
  • Dinsdag 26 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships