Groot aantal 'pensioenmoties' ingediend

Op donderdag 5 november jl. is een relatief groot aantal ‘pensioenmoties’ ingediend. Het betreft de volgende moties:

Motie Kent (SP)

Verzoek om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar.

Motie De Jong (PVV)

Verzoek de verhoging van de AOW-leeftijd te stoppen en de koppeling aan de AOW-leeftijd in te trekken.

Motie Van Brenk (50PLUS)

Verzoek tot invoering van een bijzonder belastingtarief voor opneming bedrag ineens bij pensionering.

Motie Van Brenk (50PLUS)

Verzoek tot verhoging RVU-drempelvrijstelling tot een inkomensniveau van een modaal inkomen.

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA)

Verzoek om het faciliteren van experimenten ten aanzien van de pensioenopbouw voor zelfstandigen, het wegnemen van drempels en ervoor te zorgen dat de benodigde wetgeving voor dergelijke experimenten uiterlijk 1 januari 2022 ingaat.

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA)

Verzoek om in het voorjaar 2021 een inventarisatie naar cao-afspraken te doen om te kijken of mensen met een zwaar beroep (bouwvakkers, politiemensen, verpleegkundigen) en een klein pensioen daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken.

Motie Smeulders (GroenLinks) en Van Dijk (PvdA)

Verzoek tot stimulering van verlofsparen door middel van het onderbrengen van gespaarde verlof dagen bij een derde partij.

Motie Kent (SP)

Verzoek om ook na 2025 regelingen voor vroegpensioen zonder RVU-heffing mogelijk te maken.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 10 november 2020