Handboek loonheffingen 2014 gepubliceerd

Op 5 februari 2014 is het Handboek loonheffingen 2014 op de site van de Belastingdienst gepubliceerd.

In dit handboek is veel info te vinden over de loonheffingen in 2014.

Meer specifiek bevat het handboek ook veel nuttige informatie over de per 1 januari 2014 vervallen stamrechtvrijstelling en de geldende 80%-regeling (zie o.a. paragraaf 19.3 van het handboek).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015