Handelen in turbo’s leidt gemiddeld tot verlies voor retailbeleggers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 maart 2020 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het resultaat op transacties met turbo’s door retailbeleggers.

Turbo’s (ook wel speeders, sprinters of anders genoemd) zijn hefboomproducten. Beleggers speculeren daarmee op een koersdaling of -stijging van een onderliggende waarde (aandeel, index of valuta). De onderliggende waarde wordt voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar turbo’s. De AFM heeft de resultaten van 3,9 miljoen orders bekeken. Hieruit is gebleken dat:

  • In de periode 1 juni 2017 tot 1 juli 2018 van de retailbeleggers 68% verlies leed met turbotransacties
  • Beleggers gemiddeld € 2.680 verloren
  • Per transactie het gemiddelde rendement -/-€ 38 (-/-2,9%) was
  • Hogere hefbomen tot grotere verliezen leiden. Bij hefbomen hoger dan 100 is het gemiddelde rendement per transactie -/-8,6%
  • Het percentage beleggers, dat verlies lijdt, toeneemt met het aantal transacties per belegger. Van de beleggers met meer dan 500 transacties leed 88% verlies. Bij beleggers met minder dan 10 transacties was dat 64%

Deze uitkomsten bevestigen volgens de AFM dat de risico’s voor retailbeleggers groot zijn.

 

De toezichthouder roept daarom de turbo-industrie op om oplossingen voor deze risico’s te delen met de AFM. In de tweede helft van 2020 bepaalt de AFM hoe zij vervolg geeft aan haar aanpak van de risico’s van het handelen in turbo’s.

Informatie

  • Beleggen
  • Woensdag 11 maart 2020