Handreiking Gouden handdruk stamrecht belastingdienst

De belastingdienst heeft op haar pensioensite een handreiking voor gouden handdruk stamrechten (gederfd of te derven loon) gepubliceerd. Opvallend hierbij is dat de ontslagvergoeding die uiteindelijk wordt verkregen, niet zonder meer fiscaal vriendelijk in een stamrecht kan worden gestopt. De belastingdienst beoordeelt de hoogte van de inkomensschade op de contante waarde van het bedrag van het gederfde bruto loon tot het tijdstip waarop voor het eerst een oudedagsvoorziening (VUT, prepensioen, (vroeg)pensioen) ingaat. Voor pensioenschade gaat de belastingdienst uit van de contante waarde van de tot pensionering door de werkgever verschuldigde werkgeverspremies. Beide bedragen, inkomens- en pensioenschade, vormen het bedrag dat fiscaal vriendelijk in een stamrecht kan worden gestort. Is de toegekende schadevergoeding hoger dan dit bedrag, dan kan het meerdere ineens worden uitgekeerd of als daarvoor nog fiscale ruimte is, voor inhaal en/of inkoop van pensioen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015