Handreiking Modelstamrechtovereenkomsten 14 januari 2008

Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienstpensioensite.nl) is een handreiking modelstamrechtovereenkomsten inzake gouden handdrukstamrechten gepubliceerd. De handreiking ziet zowel op stamrechtovereenkomsten, die door advieskantoren en stamrechtuitvoerders worden opgesteld, als op modelstamrechtovereenkomsten opgesteld door de belastingdienst.
De handreiking ziet uitsluitend op overeenkomsten in de loonbelasting. Aan de fiscale aanvaardbaarheid voor andere belastingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015