Handreikingen beveiligingsmaatregelen buitenterreinen

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat de handreikingen beveiligingsmaatregelen buitenterreinen opnieuw zijn beoordeeld en geactualiseerd.

Auto-, transport- en logistieke bedrijven en hun verzekeraars hebben veel te maken met criminaliteit op buitentereinen. Onder andere zwaar georganiseerde criminele bendes betreden de terreinen voor het stelen van auto's en kostbare onderdelen.

Om ondernemers hiermee te helpen hebben risicodeskundigen van het Verbond van Verzekeraars twee handreikingen ontwikkeld voor mobiliteitsbedrijven en voor logistieke en transportbedrijven.

De handreiking geeft handvaten om de risicoklassen te bepalen en daarmee het gewenste preventie- en beveiligingsniveau. Die handreikingen zijn nu opnieuw beoordeeld. Opzet en indeling zijn nog actueel gevonden, alleen is er een betere aansluiting gezocht met de VRKI 2.0 op het gebied van RE-maatregelen.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Dinsdag 17 november 2020