Handvatten voor IPID

De AFM publiceert handvatten voor het informatiedocument verzekeringen.

Volgens de AFM mist het informatiedocument over wat een verzekering wel of niet dekt en wat de verplichtingen zijn vaak belangrijke informatie. Dat zou er toe kunnen leiden dat consumenten het risico lopen dat ze niet goed geïnformeerd zijn. De AFM geeft daarom handvatten mee voor de opstellers van dit soort documenten. Het gaat dan vooral bijvoorbeeld om juiste vermelding van dekkingsbeperkingen. Wat de verzekering wel dekt, wordt in zijn algemeenheid wel goed weergegeven.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Dinsdag 27 oktober 2020