Heffing over vermogen kind bij ouders

De staatssecretaris van Financiën heeft op vragen in de Tweede Kamer aangegeven dat het door vererving verkregen vermogen door een minderjarig kind voor de vermogensrendementsheffing (box 3) moet worden toegerekend aan de
ouder(s). Het is zelfs niet van belang of het vermogen van het kind verkregen is door vererving of anderszins. De ouder heeft wel een verhaalsrecht op het kind voor het deel van de door de ouder betaalde inkomstenbelasting dat aan aan het vermogenvan het kind toegerekend kan worden. De betaalde inkomstenbelasting kan bijvoorbeeld worden verrekend met de toename van het vermogen 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015