Herdruk set met V&A?s inzake overgangsregime KEW, SEW en BEW online

Op 1 maart 2013 is op www.cggp.nl een herdruk gepubliceerd van de set met vragen en antwoorden (V&A's) inzake het overgangsrecht KEW, SEW en BEW dat per 1 januari 2013 in werking is getreden. De inhoud van genoemde website kan alleen worden benaderd middels een inlogprocedure. De V&A-set is ook geplaatst op www.fiscaalleven.eu en zal vermoedelijk binnenkort ook op www.belastingdienst.nl worden gepubliceerd (rubriek: brochures en publicaties).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015